Ett öppet E, en slide och Tomas stora allvar

Jag tycker alltså att man ska sig själv på allvar. Men ibland kan man ta det ett steg för långt, eller två. Men, jag är i evig tacksamhetsskuld till Tomas för att han gjorde det här, och till Annelie, som tipsade mig om det.