Talkshowen Pekkaris Kök!

Snart är den helt improviserade talkshowen Pekkaris Kök tillbaka på sin hemmascen 2Lång. Den 8 oktober lotsas publiken och gästen genom kvällen med varm hand av mig, som är värd. Alldeles bredvid sitter husbandet Solala och fyller salongen med sång och dofter från soppan de lagar till kvällens huvudperson.

Och vem är gäst? Någon från publiken!

Köp biljett genast!